Pre zamestnancov IKT

Vzdelávací kurz pre zamestnaných

Termín realizácie:
4.6.2012 – 30.6.2012 

Rozsah vzdelávania:
120 hod.

 Obsah vzdelávania:

  • Psychodiagnostika 8 hod.
  • Protistresový program: 64 hod.

Z obsahu: kooperácia a spolupráca v tíme, efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti, stres manažment a relaxačné techniky, osobný rozvoj

  • Informačno-komunikačné technológie

Získanie zručnosti a kľúčových kompetencií na PC.
Z obsahu: Microsoft WORD, EXCEL, Pover Point, internet 

Počet účastníkov: 12