6. Založenie vzdelávacieho zariadenia

,,Centrum vzdelávania – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc“

www.academiaoravia.sk

Predstavujeme Vám novovzniknuté vzdelávacie centrum AcademiaOraVia, ktoré vzniklo dňa 1.7.2011 so sídlom v Tvrdošíne s vlastným multimediálnym vybavením ako výsledok projektu „Centrum vzdelávania – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Ciele Academie OraVia:

  • vybudovať komplexný systém celoživotného vzdelávania a poradenstva
  • uľahčiť občanom prístup k opakovanému nadobúdaniu nových kvalifikácií
  • poskytovať kvalitné vzdelávanie

 

Poslanie Academie OraVia:

  • umožniť vzdelávanie cieľovým skupinám
  • zabezpečiť flexibilitu pracovnej sily a konkurencieschopnosť regiónu
  • prispievať ku zmene kvalifikačnej štruktúry vzdelávacími aktivitami
  • vytvoriť vhodné podmienky na vzdelávanie

Ponúkame vzdelávanie pre všetkých občanov a veríme, že si vyberiete z našej ponuky vzdelávacích programov, ktorá bude neustále rozširovaná. Aktuálnu ponuku a bližšie informácie nájdete na našej stránke. Pre skvalitnenie našich služieb očakávame Vaše podnety, námety a požiadavky.

Kontaktné údaje:

*Trojičné námestie č.191, 027 44 Tvrdošín

' 043 – 5381130

e-mailová adresa: academiaoravia@academiaoravia.sk

www.academiaoravia.sk

 

Plagát, brožúra, brožúra 2.

6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia6. Založenie vzdelávacieho zariadenia