9. Projektové riadenie

Cieľom aktivity je:

  • zabezpečiť správnu implementáciu projektu,
  • monitorovať dodržiavanie cieľov, obsahu projektu,
  • dohliadať na dodržiavania časového harmonogramu.

Realizáciu projektu zabezpečuje správne zostavený projektový tím zo všetkých zúčastnených partnerov. Spoločný projektový tím je zárukou fungovania projektu u všetkých partnerov. Metódy a formy projektového riadenia sú spoločne definované v partnerskej dohode.