Aktuality

 Vzdelávanie pre pedagógov

Vzdelávanie pre pedagógov

Informačné centrum mladých Orava ponúka pre pedagógov programy kontinuálneho vzdelávania:

  • Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - s účasťou na vzdelávaní – absolvovaním vzdelávacieho programu (§ 40 ods.3 v súlade so zákonom č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a s vyhláškou č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov)
  • Špecializačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na zvýšenie odbornej pripravenosti pre prácu  s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - s účasťou na vzdelávaní
  • Overenie profesijných kompetencií – bez účasti na vzdelávaní (§ 35 ods.6 cit. zákona)
 

Bližšie informácie nájdete tu: http://www.icmorava.sk/kontinualne-vzdelavanie/