5. Spracovanie spoločných vzdelávacích programov

Cieľom aktivity je:
• tvorba a spracovanie spoločných vzdelávacích programov ,
• vytvorenie spoločných lektorských tímov.

Vzdelávacie programy budú zostavené na základe poznania know-how partnerov tak, aby odpovedali moderným požiadavkám spoločnosti berúc do úvahy cezhraničný efekt spolupráce zainteresovaných partnerov a rozvoj ľudských zdrojov.
Spoločné vzdelávacie programy sformuluje pracovný tím zložený z expertov zo SR a ČR, čím sa zabezpečia aj predpoklady pre ich vzájomné fungovanie a rešpektovanie sa v praxi.
Spomenuté pracovné skupiny expertov sa stretnú na dvojdňových seminároch na území SR aj ČR za účelom formulácie záverov.

Dátum: 14.9 – 15.9.2011
Miesto konania: Informačné centrum mladých Orava, Medvedzie 132, Tvrdošín
Cieľ stretnutí:
Na základe poznania know-how partnerov zostaviť spoločné vzdelávacie programy, spoločné lektorské tímy, ktoré vytvoria vzdelávacie programy vyhovujúce moderným požiadavkám spoločnosti berúc do úvahy cezhraničný efekt spolupráce zainteresovaných skupín a rozvoj ľudských zdrojov.

Program stretnutia:
1. Nastavenie obsahového rámca vzdelávacích modulov kurzu pre nezamestnaných
2. Nastavenie obsahového rámca vzdelávacích modulov kurzu pre zamestnancov
3. Nastavenie obsahového rámca vzdelávacích modulov kurzu pre pedagógov

Dátum: 04.10 – 5.10.2011
Miesto konania: Institut Euroschola, Třinec


Program stretnutia:
1. Výber aktivít vzdelávacieho modulu kurzu pre nezamestnaných
2. Výber aktivít vzdelávacieho modulu kurzu pre zamestnancov
3. Výber aktivít vzdelávacieho modulu kurzu pre pedagógov