1. Úvodná konferencia

Vyhodnocení úvodní konference projektu Centrum vzdělávání

(15. 12. 2010, Institut EuroSchola, Třinec)

Zhodnocení akce:

Konference se zúčastnilo 47 osob, viz prezenční listina. Bylo dosaženo více méně rovnoměrného pokrytí účastníků, a to jak z pohledu národnostního složení (vyrovnaný poměr Čechů a Slováků), tak i cílových skupin, pro něž bude v rámci projektu vzdělávání nabízeno (zástupci služeb zaměstnanosti, firmy a školy).

Po skončení konference byly rozdány zpětnovazební dotazníky, které organizátorům pomohly zorientovat se v zájmu cílové skupiny o nabízené vzdělávání. V současnosti již tedy disponujeme úvodními zájemci o nabízené vzdělávání.

Akci lze vyhodnotit jako velice zdařilou, i přes extrémní nepřízeň počasí a sněhové podmínky se jí účastnil potřebný počet osob. Jak vyplynulo z vyhodnocení konference, byly informace srozumitelné, a zájem o vzdělávání tak byl úspěšně vzbuzen. Můžeme tedy říci, že vstupní podmínky pro realizaci projektu jsou příznivé.


Program konference:

9:30 – 10:00: Prezence

10:00 – 10:10: Uvítání účastníků konference

10:10 – 10:45 Představení partnerů projektu (PhDr. Jana Tholtová, ICM Orava, Ing. Lukáš Szlaur, Institut EuroSchola)

10:45 – 11:30: Představení projektu (PhDr. Jana Tholtová, Mgr. Hynek Böhm)

11:30 – 11:45: Blok otázek a odpovědí

11:45 – 12:30: Oběd

12:30 – 13:30: Nabídka vzdělávacích kurzů v projektu realizovaných (PhDr. Jana Tholtová, Mgr. Hynek Böhm)

13:30 – 14:00: Závěrečný blok dotazů, ukončení konference

Souhrn zpětnovazebních dotazníků:

1. Odpovídají nabízené vzdělávací aktivity Vašim potřebám?

ano zcela (áno úplne) – 18 osob
spíše ano (skôr áno) – 8 osob
ne (nie) – 0 osob

2. Zájem se osobně účastnit:

ano – 23 osob
ne – 3 osoby

3. Zájemci ze sektoru:

Zaměstnanec – 9 osob
Veřejná správa – 5 osob
Soukromý sektor- 6 osob
Pedagog – 10 osob
Nezaměstnaný – 5 osob


4. Celkový zájem o účast na na projektu v kategorii:

Cílová skupina zaměstnanec 116 osob
Cílová skupina pedagog 25 osob
Cílová skupina nezaměstnaný 30 osob
Celkem 171 osob


5. Úroveň poskytnutých informací v rámci konference byla dostačující:

ano zcela (áno úplne) – 21 osob
spíše ano (skôr áno)- 4 osob
ne (nie)
celkem 25 osob

1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia1. Úvodná konferencia