3. Spoločná vízia vzdelávacích programov

Cieľom aktivity je:

 • Spracovať výstupný dokument projektu, ako výsledok cezhraničnej spolupráce „Spoločná vízia vzdelávacích programov“, ktorá vychádza zo záverov analýz vzdelávacích potrieb SR a ČR
 • Vízia má poskytnúť náčrt marketingu fungujúcej vzdelávacej inštitúcie, ktorá bude poskytovať vzdelávacie služby určené pre potreby účastníkov a bude zárukou efektívne fungujúceho vzdelávacieho zariadenia.

Vízia zohľadňuje:

 • rozvoj pracovnej sily
 • požiadavky a potreby cieľových skupín
 • nové trendy vo vzdelávaní
 • nové požiadavky na efektivitu pracovnej sily
 • požiadavky na kvalifikovanosť a konkurencieschopnosť pracovnej sily

Z obsahu:
1. Porovnanie východiskovej situácie regiónov SR a ČR

 • Okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a ich hospodárstvo
 • Okresy Frýdek- Místek, Karviná, Nový Jičín
 • Porovnanie SR a ČR

2. Stratégia a marketing vzdelávacieho zariadenia

 • Celoživotné vzdelávanie ako východisková pozícia fungovania vzdelávacieho zariadenia
 • Stratégia vzdelávacej inštitúcie
 • Marketing

3. Spoločná vízia vzdelávacích programov

 • Vízia vzdelávacích programov pre cieľovú skupinu zamestnaných
 • Vízia vzdelávacích programov pre cieľovú skupinu nezamestnaných
 • Vízia vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov

4. Evalvácia

 • Evalvácia vzdelávacieho procesu
 • Návrh metodológie evalvácie na základe skúseností partnerov