O nás

Informačné centrum mladých Orava so sídlom v Tvrdošíne je zriaďovateľom Academie OraVia, ktorá je výsledkom projektu „Centrum vzdelávania – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vzdelávacích prihraničných   programov ich pilotné overenie, zriadenie a vybudovanie vzdelávacieho centra. Realizáciou spoločných vzdelávacích aktivít prispieť k zmene kvalifikačnej štruktúry, hlavne pre cieľové skupiny zamestnancov a nezamestnaných, a tým vytvoriť podmienky na efektívne sociálne začlenenie. Sformovať cezhraničné partnerstvo vzdelávacích inštitúcií na poli celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

Academia Oravia zahájila svoju činnosť 1.7.2011. 

 

1. brožúra [PDF] 

2. brožúra [PDF]

3. brožúra [PDF]

4. brožúra [PDF]

5. brožúra [PDF]

6. brožúra [PDF]

7. brožúra [PDF]