4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít

Cieľom aktivity je :
• dosiahnuť vzájomnú výmenu know-how partnerov v oblasti vzdelávacích programov doteraz realizovaných v materských inštitúciách,
• poukázať na príklady dobrej praxe, dobré i negatívne skúsenosti, problémy pri realizácií vzdelávacieho procesu, riešenia vzdelávacích aktivít pre klientov.
• Oboznámiť sa navzájom s ponukou vzdelávacích aktivít s lektorským tímom a štúdijnými materiálmi. Pri odovzdávaní skúsenosti využívať formy zážitkového učenia, pripraviť ukážkové hodiny vzdelávacích programov.
Aktivita je naplánovaná v rozsahu 2 pracovných workshopov u oboch partnerov.

1.WORKSHOP

Termín realizácie: 12.7. -13.7.2011

Účastníci workshopu mali možnosť priameho odovzdávania si lektorských skúseností a poznatkov, oboznámili sa aj s novými postupmi výučby a pomôckami určených na rôzne druhy terapií. Rozobrali sa aj možnosti využitia prezentovaných aktivít vo vzdelávacom procese zameranom na rôzne cieľové skupiny.

Program stretnutia:
12.7.2011
7:00 – 10:00 Prezentácia zážitkovej hodiny 1. Kariérne poradenstvo
10:00 – 10:30 Diskusia
10:30 – 13:30 Prezentácia zážitkovej hodiny 2. HRV biofeedback
13:30 – 14:00 Diskusia
14:00 - 14:30 Obed
14:30 – 17:30 Prezentácia zážitkovej hodiny 3.Rozvoj osobnosti
17:30 - 18:00 Diskusia
18:00 – 21:00 Prezentácia zážitkovej hodiny 4. Program neurop, zvyšovanie výkonnosti a koncentrácie pozornosti v tíme
21:00 – 21:30 Diskusia

13.7.2011
7:00 – 10:00 Prezentácia zážitkovej hodiny 5. Relaxačné a uvoľňovacie aktivity
10:00 – 10:30 Diskusia
10:30 – 13:30 Prezentácia zážitkovej hodiny 6.tímová spolupráca a kooperácia
13:30 – 14:00 Diskusia
14:00 - 14:30 Obed
14:30 – 17:30 Prezentácia zážitkovej hodiny 7.predchádzanie konfliktom
17:30 - 18:00 Diskusia

Aktivita bola realizovaná interaktívnou, názornou ukážkou, po ktorej nasledoval metodický rozbor aktivity z pohľadu účastníka vzdelávania a z pohľadu využitia aktivity pre lektora vzdelávania.

2.WORKSHOP

Termín realizácie: 2.8.2011 - 3.8.2011

Program setkání:

Úterý 02.08.11
09:00 příjezd
09:30 zahájení akce, představení lektorských týmů, koncept výměna know-how
10:00 1 Blok aktivit – „Naslouchání“
11:30 přestávka
11:45 2 Blok aktivit – „NLP - submodality“
13:15 oběd
15:00 3 Blok aktivit – „Týmové puzzle“
18:15 večeře
20:00 společenský večer

Středa 03.08.11
09:00 snídaně
09:30 4 Blok aktivit – „Uvědomění těla
11:00 přestávka
11:15 5 Blok aktivit – „Janga“
12:45 oběd
14:00 závěrečné shrnutí, odjezd

4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít4. Odovzdanie know-how vzdelávacích aktivít