8. Medzinárodná konferencia

Cieľom aktivity je:

  • predstaviť nové vzdelávacie zariadenie na Orave
  • priblížiť vzdelávacie služby, ktoré poskytuje
  • poukázať na výsledky pilotného cezhraničného vzdelávania realizovaného oboma partnermi

Publicita projektu (PDF)
Projketové aktivity ICM Orava (PDF)
Projektové aktivitiy Institut Euroschola (PDF)
Akreditované vzdelávanie ICM Orava (PDF)
Kontinuálne vzdelávanie ICM Orava (PDF)
Outdoor tréning - Institut Euroschola (PDF)
Prostistresový program Institut Euroschola (PDF)

8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia8. Medzinárodná konferencia