Projektoví partneri

Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín

www.icmorava.sk

- je občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby od roku 1997

Zameriava sa na podporovanie :

  • duševného a fyzického zdravia detí a mládeže
  • pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození
  • aktivizuje nezamestnaných uchádzačov na trhu práce
  • poskytuje infoservis a poradenstvo
  • ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania prostredníctvom akreditovaného vzdelávania
  • zapája sa do realizácie projektov EÚ s cieľom zefektívniť svoje služby

 

Institut Euroschola
Námestie Svobody 527,
739 61 Třinec

 

www.euroschola.cz

  • Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca na európskych projektoch
  • Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju ľudských zdrojov v regióne a podpore cezhraničnej spolupráce
  • V moravsko-slezskom kraji pôsobí už viac jako 10 rokov a čerpá tak zo skúseností z najväčšieho počtu zrealizovaných EÚ-projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov