Ako poukázať 2%

Informácie o postupe krokov pre zamestnané osoby:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete našej organizácii, sa vrátia späť k deťom, ktoré to potrebujú.

Informačné centrum mladých Orava sa zameriava na :

· podporu duševného a fyzického zdravia detí a mládeže,

· pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození,

· poradenstvo deťom a rodinám ,

· pomoc sociálne odkázaným rodinám

· pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži

· úzko spolupracuje so SCŠPP v Trstenej a v Námestove , www.euporadna.sk

 

Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Informácie pre právnické osoby: 

Údaje o prijímateľovi 2%:

Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31904858

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 

Mgr. Libuša Tichoňová
Office manažér
Informačné centrum mladých ORAVA
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
tel: +421 918 477 827, 0948 878 875
mail: icmorava@orava.sk