Pre zamestnancov ANJ

Vzdelávací kurz pre zamestnaných

Termín realizácie:
9.1 – 5.2.2012
24.1 – 23.2.2012

Rozsah vzdelávania:
120 hod.

Obsah vzdelávania:

  • Psychodiagnostika 8 hod.
  • Protistresový program: 64 hod.

Z obsahu: kooperácia a spolupráca v tíme, efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti, stres manažment a relaxačné techniky, osobný rozvoj

  • Anglický jazyk: 48 hod

Získanie kľúčových jazykových kompetencií v anglickom jazyku.

Počet účastníkov:
1.     Skupina: 15
2.     Skupina: 18

 

Pre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJPre zamestnancov ANJ