Pre nezamestnaných

Vzdelávací kurz pre nezamestnaných

Termín realizácie:
 7.11.2011 – 29.11.2011
16.4.2012 – 9.5.2012 

Rozsah vzdelávania:
160 hod. 

Obsah vzdelávania:

  • Psychodiagnostika 8 hod.
  • Orientácia na trhu práce: 48 hod.

Získanie kľúčových kompetencií na uplatnenie sa na trhu práce 
Z obsahu: Aktivity pre osobný rozvoj, efektívna komunikácia, pracovná motivácia, aktivity kariérneho poradenstva – kariérny profil, trh práce a kariéra, právne minimum

  • Informačno-komunikačné technológie: 52 hod.

Získanie zručnosti a kľúčových kompetencií na PC.
Z obsahu: Microsoft WORD, EXCEL, Pover Point, internet

  • Anglický jazyk: 52 hod

Získanie kľúčových jazykových kompetencií v anglickom jazyku.

Počet účastníkov:
2 skupiny po 15

Pre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnanýchPre nezamestnaných